SVG Global Handcarry Solution’s AS skal ivareta et trygt og godt arbeidsmiljø for ansatte, kunder og andre samarbeidspartnere i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og krav. Vår viktigste ressurs er våre ansatte og vi ønsker at hver medarbeider skal kjenne seg betydningsfull. Vår målsetting er at det ikke skal skje uhell eller forekomme skader på mennesker, materiell eller miljø. Dette skal vi oppnå gjennom bruk av risikovurderinger slik at forebyggende tiltak kan iverksettes.